Звезди над Света гора
Връх Атон гледан от параклиса на Св.Илия
– f/2,8 – 6400 ISO

Photographs from the last four seasons