Залез над Град
За 10 години и над 100 вечери там, това е първият цветен залез, който успявам да хвана. Наистина трудна локация ! Панорама от 8 кадъра в клин.
– f/14 – 100 ISO

Снимки от последните четири сезона