Нощ над Белоградчик опит 2 :)
8 години след първите ми опити за звездни следи, отново съм край скалите.


Снимки от последните четири сезона