Изгрев от Рейнебринген
За 2 седмичен престой това беше единтсвената нощ със стабилно време, която имах на Лофотен. Денивелацията до върха е под 300 метра, но качването е трудно, а през зимата невъзможно, заради стръмните улеи под върха.
– f/11 – 100 ISO

Снимки от последните четири сезона