Джангал
По време на посещениято ми около Валявишките езера атмосферата бе много нестабилна в продължение на няколко дни. Преживях едни от най-силните гръмотевични бури през живота си, криейки се в палатката през този ден. Един час преди залез обаче небето се изясни напълно, колкото да направя тази снимка от която лъха така лъжливо спокойствие. Няколко часа след това небето пак се смрачи и загърмя с нови сили...
Canon EOS-1DS – 17 mm – f/18 – 100 ISO