Вежен
Масивните склонове на Вежен се спускат стръмно към Рибарица, намираща се някъде под мъглата.
Canon EOS-1DS – 24 mm – f/10 – 100 ISO