Над мъглата

Инверсията е скрила комините на Перник, превръщайки долината в море от памук.

обектив Canon 24-105f4L + Lee 0.6 hard grad.

Canon EOS-1DS – 80 mm – f/16 – 100 ISO