Бяла река

Местните хора нарекли реката Бяла, заради цвета и при преминаването през Дяволските теснини на Джендема

обектив Canon 17-40f4L + CPL филтър

Canon EOS-1DS – 17 mm – f/18 – 100 ISO

Реки, водопади и ждрела в България