Нощ край Райското пръскало

Силните жеги не са простили дори на този водопад, захранван от "вечната пряспа" под вр. Ботев. През нощта дебита на водата намалява толкова силно, че реката едва църцори надолу.

Canon 1Ds + 17-40f4L, експозиция два часа.Реки, водопади и ждрела в България