Битка
Поняога битките са толкова ожесточени, че ударите се чуват на стотици метри.
NIKON D4S – 600 mm – f/8 – 1250 ISO