Мъжки овцебикове
Мускусните бикове са миролюбиви животни, но ако почувстват заплаха могат да атакуват изключително свирепо. Докато правех тази снимка бях престъпил значително минималната позволена дистанция от 200 метра и последното нещо, за което мислех бяха композиция или настройки. В този момент сърцето ми се беше свило на топка, а те продължиха да ме гледат така вторачено поне 2-3 минути. Криейки се зад фотоапарата просто се надявах бързо да се върнат към обичаното си боричкане и да ме оставят на мира.
NIKON D4S – 600 mm – f/7,1 – 800 ISO