Край първа плоча

Експозиция от 4 часа

Canon 1Ds + EF 17-40f4LМанастири и природни забележителности в България