Вълни от рапица
Canon EOS-1DS – 131 mm – f/11 – 160 ISO

Поля и равнини в България