Magic Hour Dreamscapes » КурсовеТеория на цветовете във фотографията

Свободни места: 10
Дати: 25-27 февруари, 2022г.

пейзажна фотография

Курс по пейзажна фотография за напреднали в София

Свободни места: 5
Дати: 18 май - 7 юли 2021г.

пейзажна фотография

Курс по пейзажна фотография за напреднали в Пловдив

Свободни места: 3 от 8
Дати: 19 април - 2 юни, 2021г.


Есен в Стара река – уъркшоп в Централен балкан.

Свободни места: групата е запълнена
Дати: 16 - 18 октомври 2020