Страшното езеро през нощта
Намирам се някъде между пролетта и зимата. Около езерото намирам само изсъхнала миналогодишна трева и разтопени преспи сняг. След старателно претърсване на брега обаче, късметът ми се усмихва и намирам тази малка туфичка цветя.
Canon EOS 5D Mark III – 16 mm – f/9 – 640 ISO

Photographs from the last four seasons