Елгол - залез
За да получа тази светлина отново трябваше да си я заслужа. Тук това се случва, като търпиш и чакаш. Чакаш дъждът да спре, как живеят тези хора тук не знам, но от толкова влага кокалите ме боляха още на третия ден..
ILCE-7RM2 – 16 mm – f/16 – 5 sec – 100 ISO