Житна нива
Canon EOS 40D – 154 mm – f/9 – 250 ISO

Поля и равнини в България